Sosyoloji Archive

Türkiye’de Kadın İstihdamına Yönelik Uygulamalarda Sosyal Girişimcilik Örneği ve Çözüm Potansiyeli Üzerine Bir Değerlendirme

Giriş Kadın istihdamında sürdürülebilir artış ve kadınların ekonomik hayata aktif katılımı, Türkiye’de ekonomi ve siyaset alanlarının sıkça dile getirdiği gündemler arasında yer alıyor. Geliştirilen sosyal politikalar ve özel girişimler...

Anneannemin Salonu

Uzun zamandır yazmak istediğim bir konu, karşılaştığım iki fotoğraf çalışmasıyla kendini yeniden hatırlattı. Birisi, Amerikalı fotoğraf sanatçısı Chris Jordan tarafından hazırlanan “Tüketimin Çevreye Etkileri” temalı fotoğraf projesi*, diğeri ise...

Saatleri Ayarlama Enstitüsü Üzerine Bir Yorum

“Hayat benim için iki eli cebinde uydurulan bir masaldı.” Kaybetmekten yorulmuş, biçare bir adamın doğu ülkesine majeste olma hikayesi, Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Yoğun bir alegorik anlatıma sahip eser; özelde...

İletişim Çağında “İletişememek”

“Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme.” Dil kurumumuz iletişim kavramını böyle tanımlıyor. Günlük hayatta sıkça duyduğumuz ve günün her diliminde bizzat uygulamaya...

Kentin Kargaşasına Platonik Aşkımız: Sosyal Ağlar Üzerinden İkincil Toplumsal İlişkilere Dair Bir Yorum

İnsanlar hayatta kalabilmek ve varlıklarını sürdürebilmek için başlangıçta içinde bulundukları doğal çevrenin koşullarına göre faaliyetler içinde bulunmuşlardır. Tuna’ya göre insanların karşılaştıkları ve tek başlarına çözemedikleri sorunları toplum içinde gerçekleştirdikleri...